Gravid
SPONSORERET indhold

Er det blevet alt for svært at være gravid?

De mange formaninger, når du er gravid, kan hurtigt få dig til at føle dig som en utilstrækkelig mor, allerede inden du har født.

Af: Nanna Balslev Foto: Nima Stock
24. sep. 2015 | Børn | Vores Børn

Erhvervscoach Anne Deppe var glad og overvældet over at opdage, at hun var gravid. Det var ikke planlagt, men hun glædede sig alligevel og meldte sig ind i en terminsgruppe på Facebook. Det viste sig at være en dårlig ide.

– Der var rigtig meget frygt. Folk linkede til artikler og undersøgelser om, hvad der kunne være skadeligt for barnet. Udgangspunktet var, at det nok gik galt, fortæller Anne Deppe.

– Så læste jeg i Politikens Graviditetsbog alle rådene om, hvad man skal være opmærksom på, men det var for meget information på en gang.

I det hele taget oplevede Anne Deppe, at de første måneder af graviditeten var fyldt med bekymringer over alt det, der kunne gå galt. Hun købte en såkaldt tryghedsscanning, fordi hun frygtede, at der var noget galt med hendes barn, og fik dårlig samvittighed over ikke at spise efter kostrådene på grund af kvalme.

LÆS OGSÅ: Så meget må du træne som gravid

– Jeg var invalideret af kvalme de første måneder og levede af Filur-is og lakridspiber. Jeg måtte bare acceptere, at det var det, jeg kunne få ned, fortæller hun.

– Min mor røg, da hun var gravid, og drak også indimellem. Til sammenligning fik jeg sindssygt dårlig samvittighed, fordi jeg tog to panodiler på grund af slem hovedpine. Jeg ringede til vagtlægen, som beroligede mig med, at pillerne ikke er farlige for fostret i så små doser, fortsætter Anne Deppe, som meldte sig ud af Facebookgruppen.

37 løftede pegefingre

Anne Deppe er ikke den eneste gravide, der er overvældet af de utallige gode råd. Informationsstrømmen fra forskning om graviditet og undersøgelser af risikofaktorer for det ufødte barn har aldrig været mere massiv. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen fra 2014 viser, at halvdelen af 1.400 adspurgte kvinder finder det uoverskueligt med alt det, de skal passe på i forbindelse med graviditet. I Danmark er der tre forskellige myndigheder, der rådgiver gravide om sund livsstil, nemlig Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, der hver især udsender pjecer om henholdsvis sunde vaner, mad og motion samt problematisk kemi.Ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad sidste år vil gravide gerne leve op til kravene om at gøre det rigtige, hvilket i kort version vil sige: spise efter kostrådene, dyrke motion (30 minutter om dagen), begrænse kemi i plejeprodukter og kosmetik, holde sig fra alkohol (helst også, mens du prøver at blive gravid), undgå rygning (også passiv) og tage så lidt medicin som muligt (gælder også håndkøbsmedicin og naturlægemidler). Rådene er et uddrag fra folderen Sunde vaner – før, under og efter graviditeten, som gravide får udleveret hos lægen.LÆS OGSÅ: Alt det du ikke må: Her er de 37 officielle råd til gravideDertil kommer en række detaljerede råd fra styrelserne, for eksempel Fødevarestyrelsen, som har samlet sine i pjecen Råd om mad og motion. Et af rådene lyder, at du skal undgå lever, der kan indeholde store mængder A-vitamin, som kan give misdannelser hos fostret, og et andet, at du maks må spise 50 gram lakrids om dagen, hvis du vil være sikker på at undgå ødemer og forhøjet blodtryk. Hvis man samler alle rådene fra de tre styrelser, er der over 37 i alt.

Det er dit eget ansvar

I januar lancerede Miljøstyrelsen kampagnen Gravid? Kend kemien, der skal gøre det mere overskueligt for kommende mødre at undgå farlige stoffer i hverdagen. Mange af rådene er en opsummering af de klassiske retningslinjer som at undgå tobaksrøg og alkohol og nyere anbefalinger, som opfordrer gravide til at lufte ud to gange om dagen og gøre rent en gang om ugen. Ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl er ønsket med kampagnen at koordinere rådene med Sundhedsstyrelsen for at give overblik.– Rådene skal være overskuelige. Hvis du for eksempel vil gøre det nemt for dig selv at undgå problematisk kemi i skønhedsprodukter, skal du købe svanemærkede produkter. På den måde undgår du at nærlæse indholdsfortegnelser, siger Kirsten Brosbøl og understreger, at der ikke er tale om forbud, men om anbefalinger.Derfor må du gøre op med dig selv, hvad du vægter højest. Kirsten Brosbøl, der selv er mor, kender dog godt til at være bekymret som gravid.– Jeg er godt klar over, at det kan være en jungle at finde rundt i. Man skal ikke gå og have dårlig samvittighed som gravid, men handle på den viden, man har. Som ministerium har vi ansvar for, at folk kan træffe et oplyst og velovervejet valg, siger hun og fortsætter:– Du kan nemt blive skræmt. Derfor har vi politikere et stort ansvar. Jeg arbejder målrettet for at få fjernet skadelig kemi – men vi kan kun lovgive, når den er dokumenteret skadelig. Vi bliver hele tiden klogere af ny forskning, og det stiller krav til den måde, vi kommunikerer på.

Minimal eller stor risiko?

Netop kommunikation er et afgørende aspekt, når man skal forstå, hvorfor der findes så mange forskellige råd til gravide. Myndighederne rådgiver nemlig ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip, som betyder, at man rådgiver om faktorer, der kan have betydning for dit fosters helbred, men ikke nødvendigvis har det. For eksempel kender man ikke minimumsgrænsen for, hvornår alkohol kan skade fostret. Enkelte studier har vist, at så lidt som to genstande om ugen giver en øget risiko for ufrivillig abort. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide helt undgår alkohol – for en sikkerheds skyld.LÆS OGSÅ: Sådan klarer du en tur til Asien som gravidFlere eksperter er kritiske over for, at rådgivning til gravide er baseret på risikoprincippet, når risikoen for fosterskader i nogle tilfælde er mindre end én ud af 10.000. Grit Niklasson er sociolog og har skrevet ph.d. om gravides oplevelser og valg. Hun har et eksempel på en gravid, der fik 15 forskellige pjecer med hjem fra første jordemorbesøg, og sætter spørgsmålstegn ved, om førstegangsgravide, der i forvejen er usikre, er i stand til at rumme al den information.– Sundhedsstyrelsen ser tingene fra én side. De ser på tal og statistikker og ændrer hele tiden anbefalingerne. De overvælder gravide med diverse risikoaspekter, men sorterer ikke i, hvor stor risikoen er for eksempel for fosterskader ved at spise lever, forklarer Grit Niklasson.– Der er igen bagatelgrænse for, hvad man informerer om. Hvis én ud af 57.000 får et misdannet barn af at spise en minimal portion tun om dagen, er det måske ikke noget, man skal bruge så meget energi på at informere om, siger hun og medgiver, at en offentlig myndighed har pligt til at oplyse om samtlige risici.– Problemet er bare, at mange gravide opfatter rådene som absolutte forbud. Det betyder, at deres graviditet bliver forpestet med dårlig samvittighed, mener Grit Niklasson.– Desuden informerer jordemødre og læger forskelligt om, hvordan rådene skal fortolkes. Hvis lægen siger, at du slet ikke må drikke, men jordemoren siger, at et glas om ugen ikke skader, hvem skal du så lytte til?

Potentiel misbruger

En af dem, der er i kontakt med gravide, er formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo. Hun forstår godt, at mange kvinder farer vild i rådene.– Udfordringen er at tilbyde en graviditetsrådgivning, der er til at leve med. En liste med 40 råd kan folk ikke overskue, fastslår Lillian Bondo.– Jeg ville ønske, at man ikke behøvede at rådgive imod ftalater og farlig kemi; jeg ville foretrække, at det slet ikke fandtes i danske produkter. Jeg så gerne, at politikerne gjorde det nemmere at træffe det rigtige valg – hvad enten man er gravid eller ej, fortsætter Lillian Bondo, der desuden mener, at mange gravide får alt for meget af deres information fra chatfora og onlinegraviditetsgrupper.– Det er ikke det bedste sted at hente information, især ikke, hvis du ikke har andre at snakke med, siger hun.– Jordemorens opgave er at kende de gravide så godt, at hun kan give den rette rådgivning til hver enkelt, men det er der sjældent tid til. Det er vigtigt, at du kan træffe dine valg på en oplyst baggrund og ikke, fordi andre bestemmer, hvad du skal vælge, siger hun.– I sidste ende er det vigtigt at huske, at moderskabet ikke sidder i den rigtige creme eller mad, amningen eller flasken, men i kærligheden til barnet.Selv om rådene blot er anbefalinger, opfatter mange gravide dem ifølge Grit Nicklasson dog som regler, der skal overholdes. En del af de gravide, hun har interviewet, følte sig talt ned til, mistænkeliggjort eller intimideret af lægen eller jordemoren, og flere pyntede på sandheden, når de fortalte om deres vaner og adfærd.Det billede kan radiovært og tv-anmelder Ditte Okman, der er gravid med sit andet barn, genkende. Hun blev af sin læge opfordret til at svare nej til, om hun drikker alkohol, og synes, det er ude af proportioner, at man bliver kaldt til samtale på familieambulatoriet, hvis man svarer ja til at have drukket under graviditeten.– Det er vildt grænseoverskridende, at man er potentiel misbruger, hvis man drikker et glas vin om ugen. Ændrer det mine evner som mor, hvis jeg drikker et glas vin? Jeg synes, det er vildt, at man bliver umyndiggjort på den måde, og jeg er forbløffet over, hvor lidt tiltro myndighederne har til borgerne. Det er at styre folk med angst, mener hun.Selv navigerer Ditte Okman med sin sunde fornuft som kompas.– Jeg vejer ikke min sushi og lægger ikke hele mit liv om, fordi jeg er gravid. De fleste af os er voksne mennesker, når vi får børn. Det er klart, at man ikke skal drikke sig fuld eller leve af Piratos, men skal man have en god graviditet, skal man ikke lade sig stresse af alle de gode råd fra myndighederne.

99 procent fødes sunde

Men hvad kræver det så, hvis vi skal klædes bedre på til at sortere i rådene og undgå bekymring? Spørger man Lillian Bondo, er svaret, at vi skal til jordemor langt tidligere i graviditeten. I dag ligger det første besøg i nogle tilfælde først omkring uge 20, og inden da kan du nå at bekymre dig unødigt meget.– Jeg ville ønske, at vi fik de gravide ind før, så vi kunne støtte dem til at slå koldt vand i blodet. De vil gerne gøre det så godt som muligt, men mange bekymrer sig om ting, der ikke har indflydelse på deres barns helbred, siger Lillian Bondo.LÆS OGSÅ: "Jeg vidste ikke, jeg var gravid – før jeg fødte!"– Jeg tror generelt, det er blevet mere stressende at være menneske. Det er stressende, at man kan købe produkter, som ikke er sunde, for eksempel med ftalater. Det burde være nemt og billigt at købe produkter helt uden, fortsætter hun, men minder om, at 99 procent af alle børn i Danmark fødes sunde og raske.– Vi har en opgave i at bakke gravide op i, at de gør det godt og ikke skal gå rundt og være bekymrede.Ph.d. Grit Niklasson mener også, at der ville være ræson i, at vi kom til jordemor tidligere, så hun kunne hjælpe med diverse risikovurderinger. For det er uoverskueligt at være gravid i dag sammenlignet med for 30 år siden, mener hun.– I ‘gamle dage’ gik man til lægen for at få sandheden. I dag spørger man lægen, og så går man selv hjem om googler. Intentionerne fra Sundhedsstyrelsen er gode nok, men det er afgørende, hvordan rådene bliver formidlet af jordemødre og praktiserende læger, siger hun.

Inspiration fra Zoo

Anne Deppe er i dag fem måneder henne og kunne godt have ønsket sig en jordmorkonsultation tidligere i graviditeten, så hun ikke havde behøvet at lede efter svar på nettet, som udelukkende gjorde hende mere bekymret. For at slippe ængstelsen søgte hun information fra en alternativ kilde for at blive bekræftet i, at levende væsener godt kan føde sunde unger uden at følge 40 råd.

– Jeg kontaktede Zoologisk Have og spurgte efter en zoolog, jeg måtte interviewe om, hvordan det foregår, når dyr bliver gravide, fortæller hun.

– Det var virkelig godt for mig, for jeg blev bekræftet i, at graviditet og fødsel er en naturlig udvikling. Den snak har givet mig ro i forhold til, at naturen går sin gang, og folk føder raske børn under alle Ændrer det mine evner som mor, hvis jeg drikker et glas vin? Radiovært og gravid Ditte Okman mulige omstændigheder verden over.

I dag siger Anne Deppe fra, når folk henviser til de nyeste råd eller vil fortælle historier om deres traumatiske fødsel.

– Jeg søger positive historier. Jeg bliver alt for bekymret af alle skræmmekampagnerne. Jeg drikker ingen alkohol, men jeg har makeup på hver dag, og jeg bruger parfume indimellem. Men jeg gider ikke være bange. Så mit bedste råd er at lytte til din mavefornemmelse. Du bliver den bedste mor, hvis du lytter til dig selv.