affaldssortering
SPONSORERET indhold

Guide: Sådan skal du sortere dit affald

Affaldssortering er godt for miljøet. Men er du også nogle gange i tvivl om, hvilket skrald, der skal i hvilke beholdere? Og hvordan du får plads til alle de forskellige typer affald i hjemmet? Her er enkle råd til, hvordan du sorterer dit affald.

Af: Pernille Lewinsky Kofoed Foto: Getty Images
22. mar. 2020 | Bolig | ALT.dk

Affaldssortering gavner miljøet

Mælkekartoner, pizzabakker og rester fra aftensmaden. Affaldssortering og genanvendelse af alle mulige forskellige typer affald tager mere og mere om sig, og affaldssortering er blevet det nye sort i forsøget på at være mere grøn. I 2016 producerede hver dansker i gennemsnit 600 kg. husholdnings affald, og heraf blev ca. 48 procent genanvendt.

Men selvom de fleste af os jo godt ved, at affald er en værdifuld og genanvendelig ressource, og at affaldssortering gavner miljøet, så er der alligevel mange, der bliver trætte bare ved tanken om at skulle sortere. For helt ærligt - hvilket affald skal hvorhen? Hvad kan egentligt genanvendes, og hvad skal bare smides ud? Men selvom affaldssortering kan være svært med en travl hverdag, så er det for mange bare et spørgsmål om vaner. Og når først du er blevet vant til at sortere dit affald, så virker det helt forkert ikke at gøre det.

Hvad skal hvorhen? Sådan sorterer du dit affald rigtigt

Plast

Tøm emballagen og skyl eventuelle madrester af. Er emballagen blandet af forskellige materialet, skal det til restaffald. Plast, der indeholder eller har været i tæt kontakt med kemikalier og farligt affald, skal du også undgå. Det kan være plastikemballage med kemikalier, printerpatroner og medicin emballage. Plastik, der indeholder PVC, skal afleveres på en genbrugsstation. Det kan eksempelvis være gamle ringbind, tagrender og gummistøvler. Plasten sorteres og smeltes om. Genbrugsplast anvendes bl.a. til sække, kloakrør, kompostbeholdere, urtepotter og havemøbler. Genbrug af plast mindsker CO2-udledningen, fordi det kræver meget mindre energi at bruge genanvendt plast end at producere nyt.

Glas

Vin- og spiritusflasker, marmeladeglas og ketchupflasker kan du aflevere i en glascontainer. Tøm flasker og rengør f.eks. syltetøjsglas for de værste rester. Etiketter må gerne blive på, men fjern metallåget og sorter til metal. Alt hvad der ikke er almindeligt glas, skal du undgå. Krystalglas skal afleveres på en genbrugsplads, fordi de indeholder bly og derfor ikke må omsmeltes og genanvendes med almindeligt glas.

Metal

Konservesdåser, sodavandsdåser uden pant og andet metal kan du aflevere i metalcontainere. Emballager, der har indeholdt mad, skal være drypfri for diverse lage og olie eller skrabet rene. Skyl evt. i koldt vand eller det sidste hold opvaskevand. Giv gerne dåsen et klem, så den fylder mindre. Aflever også værktøj, service mv. - også selvom håndtaget er af plastic eller træ. Metallet bliver smeltet ved meget høj varme, og træ såvel som plastic vil gå op i røg. Metallet anvendes til nye metalprodukter, fx dåser.

Dagrenovation / restaffald

Dagrenovation er affald fra din daglige husholdning, som ikke kan genanvendes. Det bliver i stedet kørt til forbrænding og omdannet til energi. En tommelfinger regel er, at hvis et produkt er lavet af flere materialer, der ikke kan skilles ad - så skal det til restaffald. Det gælder f.eks. en chipspose, som er foret med metal, eller en mælke- eller juicekarton, der også indeholder plast. Er der tale om farligt affald, så skal det selvfølgelig aldrig til restaffald. Dagrenovation bliver ikke genanvendt, men køres til forbrændingsanlæg, hvor det brændes og giver energi til fjernvarme og el.

Pap & karton

Pap, karton og bølgepap kan du aflevere i papcontainere. Det er vigtigt, at det kun er pap, du smider i papcontaineren. Husk altid at fjerne plastic og flamingo. Undlad pap, der har været i kontakt med madvarer og sørg for, at pappet er tørt. Buk, tramp eller klip pappet fra de store kasser, inden det kommes i beholderen. Pappet opløses og laves om til nyt pap til for eksempel flyttekasser, køkkenrullerør og æggebakker.

Papir

Aviser, ugeblade, reklamer og almindeligt kontorpapir. Papir kan genanvendes flere gange, hvis det er tørt og rent, når det kommer i beholderen. Hvis papir er belagt med plast, kan det ikke genanvendes – f.eks. gavepapir. Papir og pap må ikke blandes sammen, da materialerne bliver behandlet forskellige, når det bliver genanvendt. Papiret kan for eksempel genbruges til køkkenruller, toiletpapir og avispapir, og kan genanvendes op til syv gange.

PVC-produkter

Gummistøvler, regntøj, persienner og andre plastprodukter kan indeholde PVC, som danner giftige dampe, når det brændes. Din kommune kan fortælle dig, hvordan du smider PVC-affald ud.

Storskrald

Møbler, madrasser og andet større affald går i kategorien storskrald. Storskraldet smider du ud på genbrugsstationer, men der kan også være en særlig ordning i etageejendomme. Bor du i villa eller rækkehus kan kommunen have en ordning om at hente dit storskrald på faste tidspunkter.

Elektronik

Computere, mikrobølgeovne, mobiltelefoner og batteridrevet legetøj skal enten smides ud i en beholder til småt elektronik eller til storskrald, hvis det er større computere eller fjernsyn. Elektronikaffaldet indeholder dele, der kan genanvendes fx ædle metaller og sjældne jordarter.

Farligt affald

Batterier, kemikalier, spraydåser og medicin er farligt affald og skal sorteres for sig selv. Farligt affald skal tilintetgøres korrekt og køres derfor til fabrikker, hvor der er specialister til at håndtere det.

Haveaffald

Ukrudt, græs, blomsteraffald og hækafklip kan du smide i beholdere eller sække til haveaffald. Haveaffaldet bliver komposteret og solgt til for eksempel gartnere.

Se også: 6 smarte løsninger til affaldssortering i hjemmet

Kilder: tænk.dk, Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening

Anbefalet til dig