Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen

Hvor store gaver må jeg give uden at der skal betales skat?

Det var afhænger af, hvem modtageren af gaven er.

Reglerne:
Reglerne om gaveafgift findes i boafgiftsloven. Heraf følger, at giver du gaver (ud over sædvanlige lejlighedsgaver dvs. julegaver, fødselsdagsgaver etc.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat.

Gaver mellem ægtefæller og gaver til velgørende organisationer er dog afgiftsfrie. Du skal dog være opmærksom på, at for gaver mellem ægtefæller er gyldige gælder der et krav om, at der oprettes en såkaldt gaveægtepagt, der lyses i Personbogen.

Gaveafgift:

Giver du gaver til:

- Børn, stedbørn og disses afkom dvs. børnebørn

- Enke eller enkemand til en af dine afdøde børn

- Plejebørn (under visse betingelser)

- Personer du har boet sammen med de sidste 2 år (samlevere)

- Forældre

- Bedsteforældre

- Stedforældre

skal modtageren betale en gaveafgift på 15 %. Dog må du afgiftsfrit give op til 58.700 kr. (2013) årligt til hver af de nævnte personer.

Giver du gaver til:

- Svigerbørn eller stedbørns ægtefæller

skal modtageren betale en afgift på 15 % af alt ud over 20.500 kr. (2013) årligt.

Indkomstskat:
Giver du gaver til andre end de ovennævnte personer skal modtageren betale indkomstskat (altså op til ca. 51,5 %) af gaven. Dette gælder f.eks. når du giver gaver til søskende, søskende børn og fraseparerede/fraskilte ægtefæller.

Betaling af afgift/skat:
Gavegiver og gavemodtager skal senest 1. maj i året efter gaven er givet indgive anmeldelse om gaven til Skat. Dette sker på en særlig blanket der kan findes på skat.dk. Afgiften forfalder til betaling samtidig med gaveanmeldelsen foretages.

Afgiften påhviler gavemodtageren, men du skal være opmærksom på, at du skal gavegiver hæfter solidarisk med modtageren for betalingen. Det er således vigtigt, at du som gavegiver sikrer dig, at modtageren får betalt afgiften/skatten.

Giver du gaver under det afgiftsfriebeløb – f.eks. giver din datter en gave på 30.000 kr. – skal der ikke ske nogen registrering af gaven hos Skat.

Særeje:
Ønsker du, at gaven skal være modtagerens særeje, således at modtageren f.eks. ikke skal dele gaven hvis modtageren bliver skilt, skal du oplyse modtageren om dette i forbindelse med, at du giver gaven. Af bevismæssige grunde bør bestemmelsen om særeje fremgå skriftlig.

Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen er ansat som advokat i Ret & Råd Hillerød med speciale i skilsmisse, arv og pension. Hun er derudover ansat som ekstern lektor på Københavns universitet i fagene Arv og Pension samt Privat Generationsskifte. Hun underviser såvel advokater og revisorer om emnerne og skriver løbende artikler på området.
Se, hvad vi ellers skriver om: Gaver til hende