Når du står i en konflikt omkring børnene
SPONSORERET indhold

Når du står i en konflikt omkring børnene

Advokat Anne Kjærhus Mortensen om at løse konklitker, når der er børn involveret.

Af: Anne Kjærhus Mortensen Foto: Alamy
26. feb. 2014 | Livsstil | ALT for damerne

Konflikter omkring ens børn er følelsesmæssigt hårde. Desværre ser jeg ofte – forståeligt nok – at parterne i retssager omkring bopæl og forældremyndighed midt i den højspændte situation glemmer, at der også er en dag efter rettens afgørelse. Behovet for samarbejde slutter ikke, når dommeren har afsagt sin dom – tværtimod løser afgørelsen ofte ikke det egentlige problem, nemlig samarbejdsvanskelighederne.

Mediation i børnesager
Mediation i børnesager vinder mere og mere frem. Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor sagen populært sagt ” gives tilbage til parterne”. Herved forstås, at mediator (konfliktmægler) forsøger at hjælpe jer til, selv at finde en fornuftig og langsigtet løsning – ikke absolut en juridisk løsning. Et ofte anvendt eksempel i forbindelse med mediation er situationen, hvor to søstre skal dele en appelsin. Typisk vil forældrene dele appelsinen i to halve, så hver får en halv. Er situationen imidlertid, at den ene søster skal bruge appelsinskallen til bagning og den anden kødet til juice, vil denne typeløsning – nemlig halveringen – ikke være den bedste løsning for nogen af søstrene.

Mediation handler altså om, at gå lidt dybere og undersøge de bagvedliggende behov. Ved mediation bliver der dermed mulighed for at drøfte – og også lave aftaler omkring – alle de spørgsmål, der kan have relevans for jeres samarbejdsvanskeligheder. Dette er ikke tilfældet, når bopæls- eller forældremyndighedssagen afgøres ved retten. Hertil kommer, at mediation ofte et billigere og særligt et hurtigere alternativ til en retssag.

Hvem er mediator og hvordan foregår en mediation?
Mediator er en advokat særligt uddannet inden for konfliktmægling. På mediationsinstituttets hjemmeside findes en liste over landets mediatoradvokater. Her kan du også finde en beskrivelse af, hvorledes mediationen rent praktisk foregår, og hvad du skal foretage dig, hvis du ønsker at forsøge at løse jeres børnekonflikt via mediation. Du kan også læse mere om mediation på Ret-raad.dk under afsnittet ”mediation”.

Læs flere klummer af Anne Kjærhus Mortensen her

LÆS OGSÅ: Familie er et fuldtidsjob - men hvem skal passe det?