Barn syg

Foto: Kaare Smith Medarbejdere, som har mulighed for at arbejde hjemmefra, kan blive på hjemmekontoret indtil børnene er raske, siger HR-direktør Jesper Isaksen fra TDC.

Barn syg: Her bliver man hjemme, indtil barnet er rask

Hos TDC kan mange af medarbejderne blive hjemme med løn, når børnene er syge. Også selv om børnene er syge i dagevis, fortæller HR-direktør Jesper Isaksen.

Hvilke regler har I for barnets sygedage?

Faktaboks

Jesper Isaksen, 47 år

Job HR-direktør i TDC

Familie Gift og far til tre drenge på 13, 15 og 18 år

– Vi har forhandlet med vores gruppe af akademiske medarbejdere, som vi har næsten 1.000 af, og med dem har vi lavet en overenskomst, der giver frihed med løn i rimeligt omfang. Og det betyder virkelig i rimeligt omfang. Så længe man har et sygt barn under 14 år og har et behov for at blive hjemme for at passe det – om det så er en, to eller fire dage – så kan man blive hjemme med løn. Vi har ingen øvre grænse for antallet af barnets sygedage – så længe barnet er sygt, og man har et behov for pasning, kan man blive hjemme og passe sit arbejde i det omfang, man har mulighed for det. Hvis begge forældre arbejder hos os, gælder det selvfølgelig kun den ene.

Hvorfor har I valgt at indføre sådan en ordning?

– Vores fagforening startede dialogen om barnets anden sygedag. Men vi syntes faktisk, der var mere perspektiv i at diskutere en ordning uden noget loft på antallet af barnets sygedage mod at arbejde hjemmefra, som det nu er muligt. Det er jo langt fra alle, der kan finde alternativ pasning efter to dage, og ikke alle har bedsteforældre lige i nærheden, så en ordning som denne, hvor man kan passe sit syge barn derhjemme og til dels også passe sit job, synes vi giver meget mere mening for begge parter.

Hvordan hænger det sammen, hvis alle er hjemme hos deres syge børn?

– De fleste af vores akademiske medarbejdere har en hjemmearbejdsplads, så tanken er selvfølgelig, at de kan få det hele til at gå op i en højere enhed. At de kan passe deres syge børn og samtidig deres job – i et vist omfang, i hvert fald. Forudsætningen for, at vi kan tilbyde noget så fleksibelt som denne her ordning er selvfølgelig, at de forsøger at passe deres arbejde undervejs. Så går vi til gengæld ikke op i, hvor mange dage barnet er sygt. Det er selvfølgelig forskelligt, hvor meget man kan arbejde hjemmefra, mens man har et sygt barn, og det kommer også an på, hvor sygt barnet er. Nogle kan kun lige holde de mest nødvendige sager kørende, mens andre kan have det meste af en normal hjemmearbejdsdag. Men ordningen bygger på gensidig tillid, og vi tror på, at vores medarbejdere benytter ordningen på en måde, som er god både for dem og os.

Hvordan har medarbejderne taget imod ordningen?

– Den er blevet modtaget med stor tilfredshed fra medarbejderne. For mange af dem er det jo vigtigt bare at vide, at muligheden for selv at passe sit barn er der. Det giver stor tryghed i hverdagen at vide, at de kan være der for deres syge børn uden at frygte for at miste deres job eller løn. Men vi har også superdygtige og motiverede medarbejdere, som virkelig gerne vil have det hele til at gå op i en højere enhed. De vil gerne tage sig af deres børn, men også af deres arbejde, så vi er ikke bange for, at ordningen bliver misbrugt.

Faktaboks

1, 2, 3 … flere barns sygedage

Danske Bank

Danske Banks medarbejdere har ret til at holde fri med løn, når deres barn er syg. Hvis barnet er syg i mere end to dage, tilrettelægger man herefter sit fravær i dialog med nærmeste leder, og man kan højst være væk i to uger med løn. Hvis barnet skal indlægges, kan man få op til to ugers orlov med fuld løn. Er barnet syg mere end de to uger, kan man i begge situationer få orlov uden løn.

Kilde: Marianne Dupont, HR, Personal Banking DK.

LO

Medarbejderne i LO har ret til betalt fravær på barnets første sygedag, men de har derudover også ret til 20 dages betalt fravær i alt årligt, hvor de kan gå hjemme og passe deres syge barn. Er barnet syg mere end det, kan man også få orlov i op til et år, men det er uden løn.

Kilde: Lise Johansen, konsulent i  arbejdsmarked og uddannelse hos LO.

Hvad synes du personligt om ordningen?

– Jeg har selv tre børn, som efterhånden er blevet ret store, men jeg kan godt huske, hvordan det er at stå i den situation, hvor man ikke har nogen til at passe. Hvor man må slå plat eller krone om, hvem der skal blive hjemme, og hvem der bedst kan skyde noget arbejde til om aftenen. Det er en stressende situation, helt sikkert, og jeg kunne bestemt godt have brugt denne her ordning, da mine børn var små. Jeg er bare glad for, at jeg nu kan tilbyde mine medarbejdere den.

Hvor meget fravær har I på grund af syge børn?

– Vi har faktisk et ganske fornuftigt fravær, men vi har ikke specifikke fraværstal, som kan vise, om det totale fravær er steget på grund af denne her ordning. Det er svært at sætte præcise tal på, da ikke alle vores medarbejdere har små børn, og før ordningen har der helt sikkert også været nogle, der har meldt sig selv syge for at tage sig af deres syge børn. Men vi ved, at der er tilfredshed med ordningen, og vi føler i hvert fald ikke, at vi har oplevet voldsomt meget mere fravær i de seks-syv år, ordningen har eksisteret hos os.

Hvorfor er det ikke alle medarbejdere i TDC, der er med på ordningen?

– Det er ikke alle vores medarbejdere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, og det kan kun lade sig gøre at tilbyde denne ordning, hvis man kan passe i hvert fald en del af sit arbejde, mens den lille for eksempel sover. Ellers ville vi netop stå en situation, hvor meget arbejde ikke ville blive lavet.

Har du nogen gode råd til andre virksomheder?

– Det kommer selvfølgelig helt an på arbejdets karakter, men hvis man har medarbejdere, som kan løse en del af deres arbejde hjemmefra, så kan jeg kun anbefale, at man tager en diskussion om, hvorvidt det kunne være i både virksomhedens og medarbejdernes interesse. Jeg er overbevist om, at det giver medarbejderne en stor tryghed at vide, at de altid kan være der for deres børn, hvis de skulle blive syge, og som arbejdsgiver er det kun en fordel at have glade og trygge medarbejdere. 

Faktaboks

Mere tid under dynen med mor

– Tiden er løbet fra kun at kunne være hjemme ved sit syge barn på første sygedag. Det bør være mere udbredt at kunne være hjemme hos sit syge barn i flere dage, siger Lizette Risgaard, der for nylig blev valgt som formand i LO – fagforbundenes hovedorganisation.

Hun mener at der er et akut behov for, at vi finder en bedre løsning på forældres muligheder for at passe deres syge børn. I Sverige har forældrene tilsammen ret til at blive hjemme med et sygt barn 120 dage om året til 80 procent af deres løn. Ifølge den svenske myndighed Försäkringskassan er antallet af forældre, der benytter betalt fravær for at passe deres syge børn stabilt.

– Det er interessant at kigge mod Sverige. Men i første omgang er det oplagt at undersøge mulighederne i vores aftaler og overenskomster, siger hun.

Se, hvad vi ellers skriver om: Karriere, Forældre, Familieliv og Børnesygdomme