Beregning af strikkeopskrift fra Hendes Verden
SPONSORERET indhold

Beregning af strikkeopskrift

Alle har sikkert oplevet, at en strikkeopskrift ikke findes i ens størrelse, eller modellen ville være bedre med visse ændringer. Måske brænder du for at lave din egen opskrift? Her gennemgår vi principperne for de beregninger, der gør det hele muligt.

Af: Inga Walløe
04. maj. 2017 | Håndarbejde | Hendes Verden

Beregning af strikkeopskrift

For at kunne designe sin egen model skal du have gjort følgende tre ting:

  • Tegnet modellen.
  • Lavet en arbejdstegning med mål (målskitse).
  • Strikket en prøve på mindst 10 x 10 cm i den ønskede teknik, der skal anvendes. Det er bedst at strikke prøven så stor, at du ikke behøver at måle kanterne med, da disse ofte er mere ujævne end resten og derfor ikke vil give et præcist billede af strikkefastheden.

Når dette er gjort kan du gå i gang med at beregne din opskrift.       

Beregning af strikkefasthed

For at kunne omsætte målene i cm til antallet af m og p skal du have udregnet en strikkefasthed. Ud fra strikkeprøven tæller du, hvor mange m, der er på 10 cm, og hvor mange p, der er på 10 cm. Sørg altid for at måle i midten af prøven, så de lidt mere ujævne kantmasker ikke bliver medregnet. Prøven skal være behandlet på samme måde, som det endelige resultat skal være behandlet (vask, filtning o.l.).

Udregningen ser således ud

Antal m pr. 10 cm divideret med 10 = antal m pr. cm.
Antal p pr. 10 cm divideret med 10 = antal p pr. cm.

Beregning af opskrift

Ud fra målskitsen kan alle de vandrette mål nu omregnes til m ved at gange antallet af cm på modellen med antallet af m pr. cm, og alle de lodrette mål kan omregnes til p ved at gange antallet af cm på modellen med antallet af p pr. cm. Hvis du ender med et decimaltal rundes ned til nærmeste hele tal (husk at tage højde for et evt. mønster i modellen).

Udregning til ind- eller udtagninger

Find forskellen af m imellem det bredeste og det smalleste sted på arbejdet. Disse to tal trækkes fra hinanden (= antallet af ind- eller udtagninger). Hvis der er tale om ind- eller udtagninger på et ærme (det kommer an på strikkeretningen, om der tages ind eller ud), skal du huske, at disse foretages i begge sider hver gang. Dvs., at antallet af m, der tages ind- eller ud, skal divideres med 2 for at beregne antallet af ind- eller udtagninger.

Regn ud hvor mange p, der skal strikkes fra start til slut. Antallet af p divideres med antallet af ind- eller udtagninger. Det tal, der kommer frem, svarer til hyppigheden af ind- eller udtagningerne. Eks.: Hvis der på et ærme skal tages 54 m ud, svarer det til 27 udtagninger. Længden på ærmet svarer til 110 p, hvilket giver et regnestykke der hedder 110 divideret med 27 = 4, og det betyder, at der skal tages 1 m ind i hver side på hver 4. p. Hvis du ender op med et decimaltal, rundes ned til det nærmeste hele tal, og de overskydende p fordeles i beg og i slutn på arbejdet. Det er under alle omstændigheder en god ide at afslutte ind- eller udtagningerne et par cm fra slutn af arb, og dette skal så tages med i beregningen.

Beregning af halsrunding

Når du skal beregne aflukning til en halsrunding, skal du igen bruge din strikkefasthed. Her er der ikke nogen fast regel for, hvordan man gør, men du må prøve at forme rundingen ved at øge eller reducere antallet af afluknin-ger/indtagninger. Hyppige aflukninger/indtagninger giver en flad kurve, og færre giver en mere stejl kurve. Til en jævn rund hals kan f. eks. den midterste tredjedel lukkes af. Der er så en tredjedel tilbage til hver side af halsåbningen, og disse m lukkes af fordelt over det antal pinde, der svarer til dybden på halsåbningen. Der lukkes af på hver 2. p, i starten lukkes flere m af, og til sidst lukkes en enkelt m af ad gangen, herefter strikkes lige op. Når der i bunden af en halsrunding skal lukkes flere m af, foretages dette som aflukninger. Når det bare er én m ad gangen, der skal lukkes af, bliver det pænest at gøre dette som en indtagning. Det vil sige, at du starter arbejdet med halsrundingen som aflukninger og slutter med indtagninger. Husk, når du lukker masker af, kan dette kun gøres i be-gyndelsen af en pind.

Det er ikke nogen helt enkel opgave at beregne ind- og udtagninger til kurvede linjer, men der er ikke så meget andet at gøre end at forsøge sig frem. Til en halsrunding er det heldigvis ikke så mange masker, og ikke så mange p, man arbejder over, så hvis du ikke er helt tilfreds med formen på din runding, er det bare at pille op og forsøge igen. Anden gang har du helt sikkert et ret godt billede af, hvordan det skal gøres. Det kan også være en god ide at tegne kurven på et kvadreret ark, men husk, at masker ikke er kvadratiske, og billedet kan være lidt fortegnet.

Det er helt den samme fremgangsmetode til alle andre kurver. Find ud af, hvor mange m, der skal fjernes eller lægges til, og find ud af, hvor mange p, du har at foretage dette over. Flyt lidt rundt med tallene, indtil du har fået det til at gå op, og kurven har fået den ønskede facon. Øvelse gør mester, og med tiden får du en god fornemmelse af, hvordan du former dine strikmodeller.

Anbefalet til dig