Lektion 4: Kære chefer: Sådan tager I hånd om sexisme på jeres arbejdsplads

Som chef har du et ansvar for at sikre, at der er en god tone og adfærd på din arbejdsplads og afdeling. Men hvordan gør du det? Bliv klogere her.

Denne tekst er leveret af HK Privat i samarbejde med ALT.dk. Se resten af lektionerne fra #MeToo-skolen her.

Lumre vittigheder, grænseoverskridende mails, upassende SMS’er eller ligefrem fysiske berøringer og uønskede opfordringer til sex.

Seksuel chikane kan foregå på mange måder, men hvor grænsen går, afhænger af de involverede personer og den enkelte sag.

Til gengæld er ansvaret for at forebygge og sikre et chikanefrit arbejdsmiljø stjerneklart: Det ligger nemlig hos dig som chef.

Og der er klare retningslinjer på arbejdspladsen et godt sted at starte, forklarer næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen:

”Det allerbedste råd er måske lidt banalt, men sørg for at få lavet en personalepolitik. Rigtig mange af de henvendelser, som vi får, handler om at kvinderne – for det er oftest kvinder – siger: ”Bare der dog var nogle regler, som jeg kunne pege på og sige; de her regler overtræder min krænker.”

Og selvom det kan lyde som en lidt fortærsket kliché, så er det også vigtigt, at man som leder går forrest og viser, at der er nul tolerance i virksomheden, når det kommer til sexisme og seksuel chikane.

Anja C. Jensen har disse 5 konkrete råd til chefer i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.

5 råd til chefer om at tage hånd om sexisme/seksuel chikane på arbejdspladsen:

 1. Få tilføjet klare retningslinjer om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, som bliver skrevet ind i jeres personalepolitik. Det er en fordel for både ledelsen og de ansatte at have en politik, de kan henvise til i tilfælde af mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger.
 2. Sørg for, at der er en tone, som alle kan se sig selv i. Hvis du hele tiden skal undskylde situationer med, at det også er fordi, at I ’siger tingene som de er’ eller har en ’god værkstedshumor’, så er det på tide at se på, hvilken kultur, som du selv tillader i din virksomhed. Det er nemlig ofte i den slags miljøer, at seksuel chikane kan opstå.
 3. Sig fra i situationen. Hvis du er vidne til, at der bliver brugt et sprog, der ofte går til eller over grænsen, eller at der snakkes om kolleger bag deres ryg, så sig fra i de konkrete situationer, og vær klar og tydelig i din kommunikation om, at det ikke er noget, du tolererer.
 4. Tag den, der henvender sig med problemet alvorligt. Det kan godt være, at det ikke lyder af noget særligt i dine ører, men det har krævet et kæmpe mod for den, der er gået til dig, at stå frem. Lyt derfor opmærksomt, stil uddybende spørgsmål og lav en klar aftale med vedkommende om, hvad næste skridt i håndteringen vil være.
 5. Tal højt om, at der er en nultolerance for seksuel chikane på jeres arbejdsplads, og sørg for at alle ansatte kender til den, samt forstår konsekvenserne hvis den brydes.
 6. Vær også opmærksom på de ansattes sygefravær. Antallet af sygedage er ét i en række af advarselssignaler, som arbejdspladsen bør være opmærksom på, og som kan skyldes, at der foregår krænkende handlinger.

Videojournalist: Nina Buth Olsen

Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane er mobning af seksuel karakter dvs. en krænkende handling, fx når en ansat udsættes for en adfærd, som af den ansatte opfattes som nedværdigende. Folks grænser er forskellige, og derfor kan det være svært at komme med en præcis beskrivelse af, hvad seksuel chikane er. Men ifølge den danske ligebehandlingslov og ligebehandlingsdirektivet fra EU, er seksuel chikane:

“Enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Kilde: HK Privat, Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdstilsynets hotline om seksuel chikane

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Man kan kontakte hotlinen på tlf. 70 22 12 80. Når man kontakter hotlinen, er du anonym.

Alle kan ringe til Arbejdstilsynet om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Man kan fx ringe, hvis:

 • Man selv bliver krænket, herunder mobbet eller udsat for seksuel chikane
 • En af ens kollegaer, en ven eller et familiemedlem bliver krænket
 • Din virksomhed har akutte problemer med krænkende handlinger
 • Din virksomhed ønsker at forebygge krænkende handlinger

Reaktioner på seksuel chikane

Hvis du bliver udsat for en opførsel, der går ud over dine grænser, reagerer du ofte fysisk og psykisk. Måske før din hjerne er blevet opmærksom på, hvad det skyldes. Typiske reaktioner kan være:

 • Kropslige reaktioner som hovedpine, mave-/tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner. Desuden kan der være muskulære symptomer i form af muskelsmerter, ondt i ryggen og smerter i nakke-/skulderregionen. Endelig kan der være mathedsfornemmelser, skælven og besvimelser.
 • Psykiske reaktioner som ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.
 • Adfærdsmæssige reaktioner som passivitet, rastløshed, søvnløshed, nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere sig fra kolleger, sygefravær, ønsker om at forlade arbejdspladsen og opsigelse.

  Kilde: Arbejdstilsynet

Hvorfor lige nu?

I slutningen af august afslørede Sofie Linde, at en tidligere ”stor tv-kanon” i DR havde truet hende med, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob. Det skete for 12 år siden til en julefrokost i mediehuset.

Siden har debatten om sexisme og seksuel chikane for alvor rullet i Danmark.

Efter Sofie Lindes afsløring er flere kendte værter stået frem med lignende oplevelser med seksuel chikane i mediebranchen. ALT.dks livsstilsredaktør har også delt sin.

 • Den 9. september efterlyste ALT.dk beretninger fra både mænd og kvinder, der har oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads. Over 70 beretninger er siden blevet delt – fra en lang række forskellige brancher og aldersgrupper.
 • Den 10. september skrev over 700 kvinder fra mediebranchen under på, at de selv havde oplevet eller været vidne til seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen. På få dage steg antallet af underskrifter til mere end det dobbelte.
 • Den 14. september sendte 10 tidligere praktikanter et brev til ledelsen i DR, hvor de beskrev sexistiske og krænkende oplevelser, de har været udsat for i mediehuset.
 • Den 15. september stod flere kvindelige politikere frem og fortalte om seksuel chikane på Christiansborg.
 • Den 21. september sendte 46 tidligere og nuværende medarbejdere på Ekstra Bladet et brev til ledelsen, hvor de kritiserede manglende handling over for en sexistisk kultur på avisen.
 • Den 23. september oprettede ALT.dk #MeToo-skolen i samarbejde med HK Privat for at pege på konkrete løsninger, der kan sikre trygge arbejdspladser uden sexchikane.
Se, hvad vi ellers skriver om: #MeToo-skolen

610x200_woordy_knap2.jpeg