SPONSORERET indhold

Lektion 4: Kære chefer: Sådan tager I hånd om sexisme på jeres arbejdsplads

Som chef har du et ansvar for at sikre, at der er en god tone og adfærd på din arbejdsplads og afdeling. Men hvordan gør du det? Bliv klogere her.

Af: HK Privat Foto: Getty
23. sep. 2020 | Livsstil | ALT.dk

Denne tekst er leveret af HK Privat i samarbejde med ALT.dk. Se resten af lektionerne fra #MeToo-skolen her.

Lumre vittigheder, grænseoverskridende mails, upassende SMS’er eller ligefrem fysiske berøringer og uønskede opfordringer til sex.

Seksuel chikane kan foregå på mange måder, men hvor grænsen går, afhænger af de involverede personer og den enkelte sag.

Til gengæld er ansvaret for at forebygge og sikre et chikanefrit arbejdsmiljø stjerneklart: Det ligger nemlig hos dig som chef.

Og der er klare retningslinjer på arbejdspladsen et godt sted at starte, forklarer næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen:

”Det allerbedste råd er måske lidt banalt, men sørg for at få lavet en personalepolitik. Rigtig mange af de henvendelser, som vi får, handler om at kvinderne – for det er oftest kvinder – siger: ”Bare der dog var nogle regler, som jeg kunne pege på og sige; de her regler overtræder min krænker.”

Og selvom det kan lyde som en lidt fortærsket kliché, så er det også vigtigt, at man som leder går forrest og viser, at der er nul tolerance i virksomheden, når det kommer til sexisme og seksuel chikane.

Anja C. Jensen har disse 5 konkrete råd til chefer i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.

5 råd til chefer om at tage hånd om sexisme/seksuel chikane på arbejdspladsen:

  1. Få tilføjet klare retningslinjer om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, som bliver skrevet ind i jeres personalepolitik. Det er en fordel for både ledelsen og de ansatte at have en politik, de kan henvise til i tilfælde af mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger.
  2. Sørg for, at der er en tone, som alle kan se sig selv i. Hvis du hele tiden skal undskylde situationer med, at det også er fordi, at I ’siger tingene som de er’ eller har en ’god værkstedshumor’, så er det på tide at se på, hvilken kultur, som du selv tillader i din virksomhed. Det er nemlig ofte i den slags miljøer, at seksuel chikane kan opstå.
  3. Sig fra i situationen. Hvis du er vidne til, at der bliver brugt et sprog, der ofte går til eller over grænsen, eller at der snakkes om kolleger bag deres ryg, så sig fra i de konkrete situationer, og vær klar og tydelig i din kommunikation om, at det ikke er noget, du tolererer.
  4. Tag den, der henvender sig med problemet alvorligt. Det kan godt være, at det ikke lyder af noget særligt i dine ører, men det har krævet et kæmpe mod for den, der er gået til dig, at stå frem. Lyt derfor opmærksomt, stil uddybende spørgsmål og lav en klar aftale med vedkommende om, hvad næste skridt i håndteringen vil være.
  5. Tal højt om, at der er en nultolerance for seksuel chikane på jeres arbejdsplads, og sørg for at alle ansatte kender til den, samt forstår konsekvenserne hvis den brydes.
  6. Vær også opmærksom på de ansattes sygefravær. Antallet af sygedage er ét i en række af advarselssignaler, som arbejdspladsen bør være opmærksom på, og som kan skyldes, at der foregår krænkende handlinger.

Videojournalist: Nina Buth Olsen

Anbefalet til dig